Utveckling

WebExe utvecklar datasystem med inriktning på bl.a. analys och uppföljning, ärendehantering samt presentation. Genom dessa system kan kunden, på ett enkelt sätt, få fram information som tidigare kanske var svår att åskådliggöra.

Integrering

Vi hjälper dig med systemintegrering av både webb- och windowsuppbyggda system, desktop och mobila enheter. Vi tycker om webblösningar som är enkla och effektiva utifrån ett användarperspektiv. Därmed skapas tillgänglighet oavsett vart användaren befinner sig eller vilken webbläsare som används.

Datalösningar

Våra program och datalösningar ger oss uppdrag inom flera olika brancher, men med stor kunskap och erfarenhet från järnvägssektorn har vi stor förståelse för deras behov och önskemål. Detta har resulterat i flera system inom Trafikverket.

Mångsidighet

Programspråk
VisualStudio ASP .NET C#, C++, VB
Datalagring
MS SQL, MY SQL, ORACLE, XML
Skript/kodning
HTML5, CSS, JavaScript, Sencha Ext JS 4, Sencha Touch
Grafiska verktyg
Adobe
WebExe - Kreativa it-lösningar