Driftövervakning

Vi designar och utvecklar datasystem åt Trafikverket för övervakning och analys av driftstörningar i järnvägens infrastrukturanläggning. Systemen tar emot larmer, ordrar och indikeringar i realtid dygnet runt från 5 olika tågledningssystem i Sverige. Informationen bearbetas och analyseras sedan av systemen för att sedan nå användarna via en webbapplikation eller prenumerationstjänst. Genom detta får användarna en förståelse för anläggningens faktiska belastning och status i form av tågrörelser, omläggningar och larmer.

CMS - Webit

Med Webit är det lätt att redigera företagets hemsida direkt via webbläsaren. Bilderna laddas upp och redigeras direkt i webbläsaren utan att några dyra och krångliga program behövs.

Integrator

Våra program och datalösningar ger oss uppdrag inom flera olika branscher, men med stor kunskap och erfarenhet från järnvägssektorn har vi stor förståelse för deras behov och önskemål. Detta har resulterat i flera system inom Trafikverket.

Ärendehanteringssystem

WebExe´s egenutvecklade ärendehanteringssystem för larmmottagning, felavhjälpning och underhåll av anläggning.
Systemet innehåller ett flertal moduler som underlättar all hantering och administration av fel och avvikelser i anläggningar.
Systemet har flera tilläggsmoduler för bl.a. kartor/ritningar (med GPS-funktioner) och OLAP-analyser.

Verksamhetsstyrning

Barometern, ett webb-baserat koncept för verksamhetsstyrning
  • Är det svårt att överblicka verksamheten?
  • Kommer ni att nå uppsatta mål och leva upp till de krav som ställs?
  • Har ni många lösa trådar som borde knytas ihop?
  • Hur får ni alla att sträva åt samma håll?
Barometern är inte svaret på alla dessa frågor, men det är ett verktyg som kan användas för att ni ska nå fram till lösningen. Enkelt förklarat kan man säga att Barometern är en mötesplats där verksamhetens puls och resultat presenteras på ett mycket pedagogiskt sätt. Oavsett vilket intresseområde och vilken del av verksamheten man arbetar i så är det enkelt att ta del av det som ligger inom det egna arbetsområdet.

Plattformar

Vi utvecklar webblösningar och appar för både pekplattor och smartphones.

För mer avancerade webbapplikationer (RIA) använder vi oss av Sencha Ext 4 och Sencha Touch.
WebExe - Kreativa it-lösningar